Integritetspolicy

VI SPARAR DINA PERSONUPPGIFTER FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA OCH HANTERA DITT DELTAGANDE I TÄVLINGEN

Behandlingar som utförs:
Kommunikation före och efter deltagande i tävling, val av vinnare och förmedling av priser.

Personuppgifter som sparas:
De uppgifter som lämnas i tävlingsbidraget samt kontaktuppgifter för att kunna utse vinnare och förmedla priser.

Laglig grund:
Intresseavvägning. Insamlandet av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna hantera ditt deltagande i tävlingen, samt för att tillgodose ditt berättigade intresse av att ta del av relevanta erbjudanden, information och nyheter från oss även fortsättningsvis.

Lagring:
Personuppgifterna lagras i hemsidans databas i max 1 år samt i vår mejllista tills dess att du inte längre har ett berättigat intresse av att ta del av information av oss. Du kan när som helst välja att ta bort dig från vår lista. 

 

Dataskyddssansvarig:

mikael@lifestyleworld.se